Ilustrace a grafické zpracování materiálů pro kampaň Řemeslo má respekt v Moravskoslezkém kraji pro agenturu Leemon Concept. Kampaň je zaměřena na žáky končící základní škoku a má za úkol pomoci jim při rozhodování o jejich budoucím povolání či profesi.

charakterycharaktery
postersposters
webiswebis
flyerflyer